PRO PANÍ UČITELKY a RODIČE ŠKOLÁKŮ

Pojďte si matematiku s dětmi užít

pro žáky 2., 3., 4. a 5. třídy ZŠ

S Vámi jako citlivými průvodci hravou matematikou,
si děti ani nevšimnou, jak rychle se naučily počítat. 

Soubor pracovních listů
do matematiky

 • Dokument obsahuje hravé, zábavné, opakovací i prověřovací pracovní listy, které Vám usnadní přípravu a práci po celý školní rok.
 • Soubor pracovních listů je v PDF dokument nebo tištěné formě, podle toho jakou si zvolíte verzi.

  PDF dokumenty obdržíte na vámi uvedený e-mail po zaplacení objednávky.
  Tištěná verze vám bude odeslána po zaplacení objednávky.
 • Ke každému pracovnímu listu je i řešení a navíc pro každou třídu obdržíte ZDARMA bonusový materiál.
 • Pracovní listy jsou černobílé a připravené ke kopírování. Koupený soubor je možné volně kopírovat mezi učiteli vaší školy.

Prodejní cena za ucelený soubor (multilicence) 
v PDF podobě

40 pracovních listů i s výsledky + bonusové hry

1 900 Kč / třída

Prodejní cena za ucelený soubor
v tištěné podobě

40 pracovních listů i s výsledky + bonusové hry

1 600 Kč 

Vše, co potřebujete pro rozvoj dětí máte na jednom místě!
Podpořte v dětech zájem o počítání 

Prověřeno praxí!

Už více než 100 000 dětí v základních a mateřských školách v ČR
se učí z našich materiálů pod značkou Učení s nápadem a Hravě v hlavě.

Na co se můžete těšit ve 2. třídě?

 • 1
  čísla do 20
 • 2
  porovnávání, zápis na ose, sčítání v druhé 10
 • 3
  sčítání do 20 s přechodem
 • 4
  odčítání do 20 s přechodem
 • 5
  počítání do 20 s přechodem
 • 6
  zásobník příkladů 1
 • 7
  čísla do 100, porovnávání
 • 8
  počítání po desítkách do 100
 • 9
  přičítání jednociferného čísla k desítce
 • 10
  odčítání do celé desítky
 • 11
  sčítání dvojciferného čísla s číslem jednociferným bez přechodu přes základ
 • 12
  odčítání jednociferného čísla od dvojciferného bez přechodu přes základ
 • 13
  sčítání dvojciferného čísla s jednociferným typu 43 + 7
 • 14
  odčítání jednociferného čísla od násobku čísla 10 typu 50 – 7
 • 15
  sčítání a odčítání bez přechodu přes základ
 • 16
  zásobník příkladů 2
 • 17
  sčítání dvojciferného čísla s jednociferným s přechodem přes základ
 • 18
  odčítání jednociferného čísla od dvojciferného čísla s přechodem přes základ
 • 19
  sčítání/odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ
 • 20
  zásobník příkladů 3
 • 21
  násobení 2
 • 22
  dělení 2
 • 23
  násobení/dělení 2
 • 24
  násobení/ dělení 3
 • 25
  násobení/dělení 2,3
 • 26
  násobení /dělení 4
 • 27
  násobení dělení 2, 3, 4
 • 28
  násobení/dělení 5
 • 29
  násobení/dělení 1, 2, 3, 4, 5
 • 30
  zásobník příkladů 4
 • 31
  geometrické tvary a tělesa
 • 32
  čáry
 • 33
  rýsování bod, čára
 • 34
  čtvercová síť
 • 35
  úsečka
 • 36
  jednotky času 1
 • 37
  jednotky času 2
 • 38
  jednotky délky
 • 39
  jednotky hmotnosti
 • 40
  jednotky objemu

+ BONUSOVÉ HRY

Na co se můžete těšit ve 3. třídě?

 • 1
  počítáme do 100 bez přechodu
 • 2
  počítáme do 100 s přechodem
 • 3
  počítáme do 100 s přechodem 2
 • 4
  zásobník příkladů 1
 • 5
  opakujeme násobení 1-5
 • 6
  násobení/dělení 6
 • 7
  násobení/dělení 1-6
 • 8
  násobení/dělení 7
 • 9
  násobení/dělení 1-7 + počítání se závorkami
 • 10
  násobení dělení 8
 • 11
  9.násobení/dělení 1-8
 • 12
  násobení/dělení 9
 • 13
  násobení/dělení 1-10
 • 14
  zásobník příkladů 2
 • 15
  písemné sčítání dvoumístných čísel bez přechodu + zaokrouhlování
 • 16
  písemné sčítání dvoumístných čísel s přechodem
 • 17
  čísla do 1000
 • 18
  porovnávání čísel do 1000 II
 • 19
  sčítání/odčítání po stovkách
 • 20
  sčítání/odčítání bez přechodu do 1000
 • 21
  písemné počítání bez přechodu
 • 22
  písemné počítání s přechodem
 • 23
  zásobník příkladu 3
 • 24
  dělení se zbytkem 1
 • 25
  dělení se zbytkem 2
 • 26
  násobení a dělení mimo obor násobilky
 • 27
  násobení násobků deseti
 • 28
  dělení násobků 10
 • 29
  zásobník příkladů 4
 • 30
  převody jednotek délky
 • 31
  převody jednotek času
 • 32
  slovní úlohy čas
 • 33
  geometrické tvary
 • 34
  geometrická tělesa
 • 35
  přímka, bod, úsečka
 • 36
  polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek
 • 37
  přímky – testové úlohy
 • 38
  trojúhelník
 • 39
  čtyřúhelník
 • 40
  kruh, kružnice

+ BONUSOVÉ HRY

Na co se můžete těšit ve 4. třídě?

 • 1
  Písemné sčítání a odčítání do 1000
 • 2
  Písemné dělení jednociferným dělitelem, dělení se zbytkem
 • 3
  Aritmetický průměr 1
 • 4
  Znázornění a rozvinutý zápis 10.000
 • 5
  Sčítání čísel do 10.000
 • 6
  Odčítání čísel do 10.000
 • 7
  Pamětné násobení a dělení
 • 8
  Písemné násobení čísel
 • 9
  Písemné dělení čísel
 • 10
  Písemné dělení se zbytkem
 • 11
  Zásobník příkladů 1
 • 12
  Písemné násobení dvojciferným číslem
 • 13
  Svět financí
 • 14
  Římské číslice
 • 15
  Čísla větší než 10.000 porovnávání, zaokrouhlování
 • 16
  Pamětné počítání nad 10.000
 • 17
  Písemné sčítání nad 10.000
 • 18
  Písemné sčítání/odčítání nad 10.000
 • 19
  Příklady se závorkami, posloupnost početních operací
 • 20
  Zásobník příkladů 2
 • 21
  Přímá úměrnost
 • 22
  Práce s grafy
 • 23
  Zlomky 1
 • 24
  Zlomky 2
 • 25
  Aritmetický průměr 2
 • 26
  Počítáme s milionem
 • 27
  Zásobník příkladů 3
 • 28
  Jednotky délky
 • 29
  Jednotky času
 • 30
  Jednotky objemu
 • 31
  Jednotky hmotnosti
 • 32
  Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník
 • 33
  Trojúhelníková nerovnost
 • 34
  Osa úsečky, střed úsečky
 • 35
  Obvod trojúhelníku
 • 36
  Obvod, obsah čtverce a obdélníku
 • 37
  Čtverec, obdélník slovní úlohy
 • 38
  Souměrné útvary, osa souměrnosti
 • 39
  Orientace v prostoru
 • 40
  Tělesa, výpočet povrch krychle _____a kvádru

+ BONUSOVÉ HRY

Co o našich pomůckách říkají ve školách a školkách?

                   V krátkosti můj příběh...

Na začátku byla osobní zkušenost, která přerostla ve vášeň.

Jmenuji se Alena Finsterlová a již několik let se věnuji tvorbě a výrobě učebních a názorných didaktických pomůcek pod značkou Učení s nápadem, které pomáhají dětem v mateřských a základních školách lépe pochopit učivo. 

Logopedické vady, soustředění, čtení s porozuměním, komunikace, je jen malý výčet toho, co naše nejmenší trápí při nástupu do školy a není nám jedno, jak vše zvládnou.

Není nám ani jedno, jak se cítí paní učitelka v dnešní uspěchané době. Jsme tady i pro ni.

Před lety jsme toužily vytvořit místo pro učitele i rodiče, které je bude inspirovat v jejich výuce. Intenzivně jsme dva roky pracovali, aby takové místo právě pro vás vzniklo. A máme z toho velkou radost. Nyní vám můžeme představit  on-line Knihovnu nápadů a inspirace - pro 1., 2., a 3. ročník     + poradny, místo, kde jsou všechny propracované přípravy, pracovní listy, videa do hodin na jednom místě a nejen to. Přesvědčit se můžete sami.

V mém týmu jsou učitelé s dlouholetou praxí, psychologové, terapeuti, speciální pedagogové, kouči.

K dnešnímu dni se z našich učebních pomůcek pod značkou Učení s nápadem učí více než 100 000 dětí v základních a mateřských školách v České republice.

Je pro nás důležité pro vás tvořit takové pomůcky, které pohladí po duši nejen vás, ale hlavě vaše děti.

 

Jsem vášnivá tvůrkyně a vydavatelka didaktických a učebních pomůcek pro děti, učitele a rodiče.  Jsem také mámou tří velmi inspirativních dětí. Pomáhám hledat systematickou cestu za vzděláním.

Alena Finsterlová

Potřebujete pomoc?

Napište mi na info@hravevhlave.cz nebo finsterlova@ucenisnapadem.cz.
Jsme tu pro vás, rádi vám pomůžeme.