PRO PANÍ UČITELKY ŠKOLÁKŮ

Podpořte pochopení abstraktních matematických pojmů
- malá násobilka do lavice  

Učební pomůcky tvoří nepostradatelnou součást vyučování. Usnadňují vytváření konkrétnějších představ, pomáhají pochopit učivo, rozšiřují zkušenosti žáků. Současně rozvíjejí pozorovací schopnosti žáků, aktivizují a motivují je.

Cílová skupina uživatelů:

 • žáci na 1. stupni ZŠ
  výuka malé násobilky je hlavní náplní 2. a 3. ročníku a společně s početními operacemi sčítání a odčítání tvoří základ celé matematiky.

Každé dítě se k pochopení abstraktních matematických pojmů musí dopracovat vlastní myšlenkovou činností. Manipulací s pomůckami zapojuje žák do poznávacího procesu kromě zrakusluchu další smysl, hmat.

UCELENÝ SOUBOR POMŮCEK 

Malá násobilka do lavice

Ucelený soubor pomůcek pro efektivní výuku matematiky na 1. stupni ZŠ. 

Prověřeno praxí!

Už více než 100 000 dětí v základních a mateřských školách v ČR
se učí z našich materiálů pod značkou Učení s nápadem a Hravě v hlavě.

Výhody učební pomůcky: 

 • 1. ucelený soubor jednotlivých pomůcek
  pro učitele i pro děti – vše co potřebujete, máte po ruce v jedné krabici a usnadní vaši přípravu na hodinu
 • 2. jednoduchá manipulace
  – rychlé uložení pomůcek do krabice podle označených přihrádek
 • 3. možnost volby forem vyučování
 • 4. grafické znázornění příkladů
  – každý příklad má grafické znázornění, kde děti pochopí podstatu násobení a dělení
 • 5. průběžná a pravidelná kontrola porozumění učivu
  – možnost opakovat násobilku kdykoliv hromadně, skupinově či individuálně
 • 6.okamžitá zpětná vazba
  – každý žák může provést okamžitou kontrolu sám nebo se spolužáky
 • 7. zapojení více smyslů
  při nabízených hrách napomáhá k lepšímu porozumění a osvojení učiva
 • 8. zajištění osvojení učiva
  a umožnění žákovi aplikovat násobilku do praxe
 • 9. učení hrou
  – podporuje přirozenou zvídavost dětí
 • 10. vizualizované pomůcky pomáhají zprostředkovat proces zapamatování a udržení pozornosti

Malá násobilka do lavice

Pomůcka je vyrobena pro práci ve skupině.
Pomůcka obsahuje:

0
příručka pro uživatele
0
početních her
0
výukové karty

Prodejní cena výukové pomůcky
s podrobným návodem.

5 400 Kč

Co o našich pomůckách říkají ve školách a školkách?

Malá násobilka do lavice

 • Pomůcka je vyrobena pro práci ve skupině.
 • Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
 • Neplatíte poštovné ani balné!
 • V našem souboru naleznete pestrou paletu pomůcek pro názornou a zábavnou výuku základních početních operací.

Prodejní cena
výukové pomůcky:

5 400 Kč

 V krátkosti můj příběh

Na začátku byla osobní zkušenost, která přerostla ve vášeň.

Již několik let se věnuji tvorbě a výrobě učebních a názorných didaktických pomůcek pod zančkou Učení s nápadem, které pomáhají dětem v mateřských a základních školách lépe pochopit učivo. 

Logopedické vady, soustředění, čtení s porozuměním, komunikace, je jen malý výčet toho, co naše nejmenší trápí
při nástupu do školy a není mi jedno, jak vše zvládnou.

V mém týmu jsou učitelé s dlouholetou praxí.

Už více než 100 000 dětí v základních a mateřských školách v České republice se učí z našich materiálů pod značkou Učení s nápadem a Hravě v hlavě.

Jsme přímo u zdroje informací a chceme se s Vámi o ně podělit.

Jsem vášnivá tvůrkyně a vydavatelka didaktických a učebních pomůcek pro děti, učitele a rodiče.  Jsem také mámou tří velmi inspirativních dětí. Pomáhám hledat systematickou cestu za vzděláním.

Alena Finsterlová

Potřebujete pomoc?

Napište mi na info@hravevhlave.cz nebo finsterlova@ucenisnapadem.cz.
Jsme tu pro vás, rádi vám pomůžeme.