PRO PANÍ UČITELKY PŘEDŠKOLÁČKŮ A PRVŇÁČKŮ

Podpořte
čtenářskou gramotnost v žáčcích

Pro frontální, skupinovou, kontrolní samostatnou práci nebo pro rychlé žáky s IVP (např. nadané děti s rychlejším tempem práce.)

 • Pomůcka je určena
  především pro nižší stupeň základních škol (pro děti od 7 do 10 let).
 • Příběhy jsou psány
  pozitivně a skrývají v sobě zásady dobrého mezilidského chování, nabízejí vzorce řešení mezilidských vztahů s jistou dávkou laskavosti
 • Čtení příběhů
  se může stát součástí dlouhodobějšího programu dílny čtení
 • Podporuje sdílení
  společných zážitků dětí, společné hledání porozumění textu

Vše, co potřebujete pro rozvoj dětí máte na jednom místě!
Podpořte čtenářskou gramotnost svých žáčků

POMŮCKA

Didaktické příběhy v obrazech

Pomůcka je primárně určena pro výuku jazyka českého, kdy splňuje svými texty požadavky čtenářské gramotnosti.

Prověřeno praxí!

Už více než 100 000 dětí v základních a mateřských školách v ČR
se učí z našich materiálů pod značkou Učení s nápadem a Hravě v hlavě.

Pracovní listy

 • Větší komfort
  Pracovní listy k příběhům mají přinést učitelům větší komfort při práci s pomůckou.
 • Vyhledávání informací
  Pracovní listy slouží k vyhledávání informací v textu a práci s textem
 • Ke každému příběhu jsou zpracovány tři pracovní listy,
  které vždy obsahují: část příběhu, doplnění slov v příběhu, 10 otázek k textu.
 • 10 příběhů – formát A3
  z lícové strany obrazu je dějová ilustrace a z rubové strany je text příběhu.

Texty příběhů jsou vhodné k :

 • Nácvik čtení
  k nácviku hlasitého čtení, posilují rozvoj slovní zásoby, která je mnohdy příčinou neporozumění textu
 • Vyjadřování
  pomáhají také k samostatnému vyjadřování prostřednictvím řeči, písma nebo obrázku
 • Porozumění, komunikace
  děti se učí lepšímu porozumění svému mateřskému jazyku, učí se spolupracovat, komunikovat mezi sebou a navazovat kamarádské vztahy
 • Sociální dovednosti
  zlepšují se sociální dovednosti dítěte a jeho verbální projev
 • Imaginace čtenáře
  některé příběhy mají jako hrdiny personifikovaná zvířata, posiluje se tím imaginace čtenáře a kladný vztah k přírodě.

Didaktické příběhy v obrazech

DIDAKTICKÁ POMŮCKA
obsahuje

0
nástěnné obrazy
0
pracovní listy

Prodejní cena výukové pomůcky

2 450 Kč

Ke každému zboží přikládáme
do krabice drobný dárek pro děti v podobě záložek.

Co o našich pomůckách říkají ve školách a školkách?

Didaktické příběhy v obrazech

 • Při práci s textem lze posílit
  i mezipředmětové vztahy mezi čtením, psaním, prvoukou (přírodovědou), vlastivědou, hudební výchovou, výtvarnou výchovou.
 • Prvouka
  v hodinách zaměřených na roční období, rodinu, nemoci (O pokladu ve staré skříni, Na ovoci se objevila vánoční hvězdička – Vánoce, Klárčin bylinkový čaj – nemoci, léčivé rostliny, O pokladu ve staré skříni – rodina, atd.).
 • Hudební výchova, výtvarná výchova
  lze využít pěkné obrázky jako motivaci, případně vybarvit příslušné stránky omalovánek, které jsou součástí souboru karet Písničky, básničky, příběhy v obrazech 1, 2.
 • Vlastivěda
  Pomocí mapy lze zasadit některé příběhy přímo do regionu (Vlkova sázka – Beskydy, Na ovoci se objevila vánoční hvězda – Amerika), nebo do různého sociálního, pracovního prostředí (pošta, nemocnice, méně známé atraktivní prostředí koliby apod.).

AUTOŘI:

 • Autor textů:
  Mgr. Dagmar Pernická
 • Ilustrace nástěnných obrazů:
  Iveta Autratová
 • Pracovní listy:
  Mgr. Helena Šnorichová, Mgr. Dagmar Pernická
 • Námět:
  Bc. Alena Finsterlová

Prodejní cena výukové pomůcky.

2 450 Kč

Ceny jsou včetně DPH.
Neplatíte poštovné ani balné!

 V krátkosti můj příběh

Na začátku byla osobní zkušenost, která přerostla ve vášeň.

Již několik let se věnuji tvorbě a výrobě učebních a názorných didaktických pomůcek pod zančkou Učení s nápadem, které pomáhají dětem v mateřských a základních školách lépe pochopit učivo. 

Logopedické vady, soustředění, čtení s porozuměním, komunikace, je jen malý výčet toho, co naše nejmenší trápí
při nástupu do školy a není mi jedno, jak vše zvládnou.

V mém týmu jsou učitelé s dlouholetou praxí.

Už více než 100 000 dětí v základních a mateřských školách v České republice se učí z našich materiálů pod značkou Učení s nápadem a Hravě v hlavě.

Jsme přímo u zdroje informací a chceme se s Vámi o ně podělit.

Jsem vášnivá tvůrkyně a vydavatelka didaktických a učebních pomůcek pro děti, učitele a rodiče.  Jsem také mámou tří velmi inspirativních dětí. Pomáhám hledat systematickou cestu za vzděláním.

Alena Finsterlová

Potřebujete pomoc?

Napište mi na info@hravevhlave.cz nebo finsterlova@ucenisnapadem.cz.
Jsme tu pro vás, rádi vám pomůžeme.