DĚKUJEME, ještě není hotovo

klikněte na tlačítko níže pro potvrzení!

I v případě, že o doplňující OBRAZOVOU ČÁST nemáte zájem, klikněte na Nechci nic přidat. 

(jinak vaše objednávka nebude dokončena)

Doplňující TIŠTĚNÁ POMŮCKA, která podpoří u vašich žáčků fantazii, logiku a trpělivost

Učení s nápadem 1 - Obrazová část

0
pohádkových příběhů rozvíjejících fantazii
0
témat, se kterými se děti potkávají denně
0
demonstračních obrázkových karet

Cena tištěné výukové pomůcky s podrobným návodem pro Vás

4300 Kč

 • Tato pomůcka byla vytvořena na základě poptávky ze školní praxe. Spjata se skutečnými předměty, děti je znají za svého okolí, z prostředí, které je obklopuje, mohou je pozorovat, zkoumat a vnímat smysly co nejvíce.
 • Naším cílem je učit děti pomocí aktivních námětů nejen znát barvy, tvary, písmena, počítat, stříhat, ale zaměřit se také na získání poznatků a zejména praktických sociálních dovedností, které jim umožní bezproblémové navazování kontaktů s lidmi, spolupráci a komunikaci s nimi v dalších etapách života.
 • Obrazovou část můžete využít v mateřské škole v těchto vzdělávacích oblastech:
  I. Dítě a jeho tělo
  II. Dítě a jeho psychika
  III. Dítě a ten druhý
  IV. Dítě a společnost
  V. Dítě a svět
 • Obrazovou část můžete také využít na 1. stupni základní školy v těchto vzdělávacích oblastech:
  I. Jazyk a jazyková komunikace
  II. Matematika a její aplikace
  III. Člověk a jeho svět
 • Pomůcka obsahuje
  12 témat
  283 demonstračních obrázkových karet
  8 pohádkových příběhů.
 • Pomůcka je uložena v pevné kašírované designové krabici.
 • Témata splňují požadavky RVP.